Velkommen til Ejby Kirkes hjemmeside

 

På Sjælland – mellem Køge og Borup – ligger Ejby Kirke

Ejby Kirke ligger smukt på en bakke midt i byen, og vest for kirken ligger præstegården.

Ejby Kirkes adresse: Dalbyvej 58, Ejby, 4623 Lille Skensved

 

Gudstjenester i Ejby Kirke:

Klik her for at se en liste over gudstjenester i Ejby Kirke

 

Nyt menighedsråd i Ejby Sogn
Følgende er valgt for perioden 2016-2020:

Randi Schmidt, Jonna Lustrup-Larsen, Anna Stærk, Uffe Frederiksen, Egon

Vestergaard Toft, Susanne Christensen, Inger Lise Jensen og Louise Kongsdal Boss.

Det nye menighedsråd begyndte sin funktionsperiode den 27. november 2016.

 

Babysalmesang

Et nyt hold i babysalmesang begynder tirsdag den 10. januar 2017 kl. 10.00.

Julia Madsen leder babysalmesangen, der varer ca. en time pr. gang. Det er gratis at deltage,

men det er nødvendigt at tilmelde sig til sognepræst Annie Nyholm på tlf. 5682 0559 eller på e-mail

anny@km.dk.